Contact us

CONTACT US
KULWANT HUNDAL 604-803-0705
khundal@hotmail.com

SODHI BOPARAI 604-720-2243

RON (DHIRA) 604-760-3637
ranbirdhaliwal6@gmail.com

NIRMAL PARHAR 604-328-1217
nirmaljitparhar@gmail.com

TARA GILL 604-418-6244
tarauk7@gmail.com

BUTA SOHI 778-241-8871
bsohi@telus.net

RANJIT SIDHU 604-512-3067
jetasidhu@hotmail.com

RAVI DHINSA 604-230-2446

INDERJIT THIARA 778-862-0614
isinghthiara@gmail.com

KAM TOOR 604-961-4364
kammy_4@hotmail.com

JAS CHAHAL 778-237-0778

AKAL FC EMAIL: akalfc@live.ca